Strategic Planning

In de gedecentraliseerde onderneming  is met name gebaat bij een centraal orgaan dat zich hoofdzakelijk beperkt tot strategie ontwikkeling en weinig controlerende activiteiten ontplooit. Hierbij hoort een strategic planning tot de beste besturingsvariant.

De keuze voor een bepaalde besturingsstijl heeft verregaande strategische en operationele consequenties. Hier wordt bovenal benadrukt dat elke variant zijn eigen soort planning en control-cyclus heeft. Niet alleen ligt de nadruk bij de eerste op planning en bij de andere op control. Ook is er verschil tussen het soort planning en het soort control. Bij strategic planning gaat het om strategische doelen op lange termijn die moeten worden opgesteld, uitgevoerd en getoetst door het centrum.